• SBD : 0542

  Nguyễn Toàn Ngọc Trang

  10.083
 • SBD : 0968

  Bùi Thị xuân Hằng

  10.069
 • SBD : 0329

  Đặng Thị Minh Trang

  7.912
 • SBD : 0604

  Vũ Thị Thu Thảo

  6.065
 • SBD : 0566

  Nguyễn Võ Thạch Thảo

  5.649
 • SBD : 0028

  ĐỖ THỊ KIM DUNG

  5.261
 • SBD : 0236

  Nguyễn Châu Long Phượng

  5.214
 • SBD : 0633

  Trần Thị Hoài Thu

  4.843
 • SBD : 0112

  Phùng Thị Thuỷ Tiên

  4.632
 • SBD : 0417

  Nguyễn Ngọc Giang

  3.879
 • SBD : 0394

  Nguyễn Thị Tuyết Nhi

  3.780
 • SBD : 0616

  Trương Thị Kiều Phương

  3.659