• SBD : 0329

  Đặng Thị Minh Trang

  7.912
 • SBD : 0604

  Vũ Thị Thu Thảo

  6.065
 • SBD : 0028

  ĐỖ THỊ KIM DUNG

  5.261
 • SBD : 0616

  Trương Thị Kiều Phương

  3.659
 • SBD : 0070

  Lê Thùy

  2.884
 • SBD : 0137

  TRẦN THỤY TƯỜNG VI

  2.721
 • SBD : 0384

  Trần Thị Thùy Như

  2.484
 • SBD : 0408

  Ngô Thị Ngọc Huyền

  2.093
 • SBD : 0776

  Đỗ Ngọc Linh

  1.598
 • SBD : 0029

  Bùi Thị Tố Uyên

  1.567
 • SBD : 0669

  Quyên Huỳnh

  909
 • SBD : 0118

  Bùi Hiên

  908