• SBD : 0542

  Nguyễn Toàn Ngọc Trang

  10.083
 • SBD : 0968

  Bùi Thị xuân Hằng

  10.069
 • SBD : 0417

  Nguyễn Ngọc Giang

  3.879
 • SBD : 0688

  Giang Mỹ Trinh

  2.844
 • SBD : 0091

  Hoàng Thị Phương Châm

  2.789
 • SBD : 0069

  Nguyễn Mai Thảo

  2.674
 • SBD : 0255

  Trần Thị Thanh Xuân

  2.671
 • SBD : 0483

  Nguyễn Thị Ngọc

  2.645
 • SBD : 0077

  Lê Thị Hồng Anh

  2.600
 • SBD : 0089

  Trần Thị Minh Thuý

  2.525
 • SBD : 0243

  Đỗ Khánh Quyên

  2.523
 • SBD : 0659

  Nguyễn Như Tuyền

  2.512