Chương trình Mister 360mobi sẽ bắt đầu vào lúc 10:00 19-07-2017 đến 10:00 19-07-2017.
Vui lòng vào đây xem thể lệ hoặc vào fanpage để giao lưu cùng các Mister!