Chương trình Mister 360mobi sẽ bắt đầu vào lúc 10:30 12-09-2017 đến 10:30 12-09-2017.
Vui lòng vào đây xem thể lệ hoặc vào fanpage để giao lưu cùng các Mister!