Võ Lâm truyền kỳ Mobile
VNG

Vui Trung Thu Rinh Quà Khủng 2

Từ đến

Đêm Hội Trăng Rằm

Sự kiện | 


Đêm Hội Trăng Rằm

Chào mừng Đêm Hội Trăng Rằm Trung Thu, Sở Sở khai mở sự kiện Phong Vân Vô Song với nhiều loại bánh nướng, bánh dẻo vô cùng hấp dẫn! Mời các Thiếu Hiệp tham gia!

Giới thiệu

  • Thời gian: 10/09 - 16/09/2014.
  • Điều kiện: Tất cả các Thiếu Hiệp tham gia trải nghiệm Phong Vân.

Cách thức tham gia

  • Trong thời gian diễn ra hoạt động, Thiếu Hiệp đánh quái cấp 50 trở lên sẽ có xác suất rớt các vật phẩm Bột Mì, Lạp Xưởng, Dầu Ăn, Hạt Sen. Ghép các vật phẩm để đổi phần thưởng hấp dẫn.
  • Trứng Muối và Đậu Xanh Thiếu Hiệp mua tại sự kiện Kỳ Lân Chi Phúc.
  • Để tham gia sự kiện, tại giao diện Thiếu Hiệp chọn biểu tượng Phong Vân Vô Song:

Phần thưởng

Thu Thập Giới hạn Phần thưởng
Bột Mì x1 + Lạp Xưởng x1 + Trứng Muối x1 88 lần/ngày Webgame Nhập Vai Kiếm Hiệp Phong Vân
Bột Mì x1 + Lạp Xưởng x1 + Đậu Xanh x1 88 lần/ngày Webgame Nhập Vai Kiếm Hiệp Phong Vân
Bột Mì x1 + Dầu Ăn x1 + Trứng Muối x1 88 lần/ngày Webgame Nhập Vai Kiếm Hiệp Phong Vân
Bột Mì x1 + Dầu Ăn x1 + Đậu Xanh x1 88 lần/ngày Webgame Nhập Vai Kiếm Hiệp Phong Vân
Bột Mì x100 + Dầu Ăn x100 + Lạp Xưởng x100 + Hạt Sen x100 5 lần/ngày Webgame Nhập Vai Kiếm Hiệp Phong Vân
Bột Mì x30 + Dầu Ăn x30 + Lạp Xưởng x30 + Hạt Sen x30 3 lần/ngày Webgame Nhập Vai Kiếm Hiệp Phong Vân
Bột Mì x30 + Dầu Ăn x30 + Lạp Xưởng x30 + Hạt Sen x30 3 lần/ngày Webgame Nhập Vai Kiếm Hiệp Phong Vân
Bột Mì x30 + Dầu Ăn x30 + Lạp Xưởng x30 + Hạt Sen x30 3 lần/ngày Webgame Nhập Vai Kiếm Hiệp Phong Vân
Kim Bài 1 lần/ngày Webgame Nhập Vai Kiếm Hiệp Phong Vân
Kim Bài 1 lần/ngày Webgame Nhập Vai Kiếm Hiệp Phong Vân
Kim Bài 1 lần/ngày Webgame Nhập Vai Kiếm Hiệp Phong Vân
Kim Bài 1 lần/ngày Webgame Nhập Vai Kiếm Hiệp Phong Vân
Kim Phiếu 1 lần/ngày Webgame Nhập Vai Kiếm Hiệp Phong Vân
Kim Phiếu 1 lần/ngày Webgame Nhập Vai Kiếm Hiệp Phong Vân
Kim Phiếu 1 lần/ngày Webgame Nhập Vai Kiếm Hiệp Phong Vân
Kim Phiếu 1 lần/ngày Webgame Nhập Vai Kiếm Hiệp Phong Vân
Kim Tê 1 lần/ngày Webgame Nhập Vai Kiếm Hiệp Phong Vân
Kim Tê 1 lần/ngày Webgame Nhập Vai Kiếm Hiệp Phong Vân
Kim Tê 1 lần/ngày Webgame Nhập Vai Kiếm Hiệp Phong Vân
Kim Tê 1 lần/ngày Webgame Nhập Vai Kiếm Hiệp Phong Vân
Kim Ấn 1 lần/ngày Webgame Nhập Vai Kiếm Hiệp Phong Vân
Kim Ấn 1 lần/ngày Webgame Nhập Vai Kiếm Hiệp Phong Vân
Kim Ấn 1 lần/ngày Webgame Nhập Vai Kiếm Hiệp Phong Vân
Kim Ấn 1 lần/ngày Webgame Nhập Vai Kiếm Hiệp Phong Vân
Kim Sư 1 lần/ngày Webgame Nhập Vai Kiếm Hiệp Phong Vân
Kim Sư 1 lần/ngày Webgame Nhập Vai Kiếm Hiệp Phong Vân
Kim Sư 1 lần/ngày Webgame Nhập Vai Kiếm Hiệp Phong Vân
Kim Sư 1 lần/ngày Webgame Nhập Vai Kiếm Hiệp Phong Vân
Kim Báo 1 lần/ngày Webgame Nhập Vai Kiếm Hiệp Phong Vân
Kim Báo 1 lần/ngày Webgame Nhập Vai Kiếm Hiệp Phong Vân
Kim Báo 1 lần/ngày Webgame Nhập Vai Kiếm Hiệp Phong Vân
Kim Báo 1 lần/ngày Webgame Nhập Vai Kiếm Hiệp Phong Vân
Kim Tý 1 lần/ngày Webgame Nhập Vai Kiếm Hiệp Phong Vân
Kim Tý 1 lần/ngày Webgame Nhập Vai Kiếm Hiệp Phong Vân
Kim Tý 1 lần/ngày Webgame Nhập Vai Kiếm Hiệp Phong Vân
Kim Tý 1 lần/ngày Webgame Nhập Vai Kiếm Hiệp Phong Vân
Kim Châu 1 lần/ngày Webgame Nhập Vai Kiếm Hiệp Phong Vân
Kim Châu 1 lần/ngày Webgame Nhập Vai Kiếm Hiệp Phong Vân
Kim Châu 1 lần/ngày Webgame Nhập Vai Kiếm Hiệp Phong Vân
Kim Châu 1 lần/ngày Webgame Nhập Vai Kiếm Hiệp Phong Vân
Kim Châu 1 lần/ngày Webgame Nhập Vai Kiếm Hiệp Phong Vân
Kim Hổ 1 lần/ngày Webgame Nhập Vai Kiếm Hiệp Phong Vân
Kim Hổ 1 lần/ngày Webgame Nhập Vai Kiếm Hiệp Phong Vân
Kim Hổ 1 lần/ngày Webgame Nhập Vai Kiếm Hiệp Phong Vân
Kim Hổ 1 lần/ngày Webgame Nhập Vai Kiếm Hiệp Phong Vân